Ing. Karel Matějka KONSTRUKCE FOREM

Výrobce : AGROSTROJ a.s., Pelhřimov

Odběratel: BRAVOLL s.r.o., Žirovnice

Výrobce: AGROSTROJ a.s., Pelhřimov

Odběratel: pro Team spol. s r.o., Pelhřimov

Výrobce : AGROSTROJ a.s., Pelhřimov

Odběratel: BRAVOLL s.r.o., Žirovnice

Výrobce: KPŽ a.s., Žirovnice

Odběratel: Bosch Diesel s.r.o., Jihlava

Výrobce: KPŽ a.s., Žirovnice

Odběratel: KPŽ a.s., Žirovnice

Plastová talířová hmoždinka BRAVOLL PTH

Přepravní krytka

Stavební hmoždinka BRAVOLL SH

Malířská mřížka

Krytka konektoru

Ukázky prací