Ing. Karel Matějka KONSTRUKCE FOREM

O firmě

Konstrukční kancelář zabývající se pracemi souvisejícími s řešením forem pro vstřikování plastů jako např.:

· Návrhem výlisků

· Návrhem a konstrukcí vstřikovací formy

· Tvorbou výkresové dokumentace

· Návrhem elektrod pro erodování

Konstrukční práce jsou od roku 2004 realizovány ve 3D programu SolidWorks (aktuálních verzích), případně ve 2D programu AutoCAD. Export a import dat v obvyklých formátech.

Ing. Karel Matějka

Havlíčkovo nám. 102

394 68 Žirovnice

Kontakt:

GSM: 724 288 284

IČ: 60859997

e-mail: matejka@mkf.cz